erfgoed & stedenbouw

masterplan stedenbouw

de prioritaire collectieve acties van de vzw  

Vijf prioriteiten voor ruimtelijke ordening, in samenwerking met de overheden: 

  • Steun van de RvB aan het Beliris-project rond de heraanleg van en de verlichting op het Koningsplein (met inbegrip  van het Museumplein en het Rekenhof). Werken gepland eind januari  2020. 

  • Verbinding tussen de Albertinatuin en de Zavel via de binnenpleinen van de Koninklijke Bibliotheek en de Ruisbroekstraat.  

  • Pad onder aan de Ruisbroekstraat richting Regentschapsstraat : aanleg van een pad via de Beeldentuin (KMSK) en de groene helling, op de hoek van de Ruisbroekstraat en de Regentschapsstraat (Leefmilieu Brussel).  

  • Buitenomgeving aan de gebouwen van Fortis en Immobel. Er werd een gemeenschappelijk platform opgericht met het oog op de veiligheid en de netheid op de site en in de onmiddellijke omgeving. 

  • Bewegwijzering en bordjes: de Directie Monumenten en Landschappen (DML) vertrouwde het project toe aan het bureau c-album. 

 

 

In het Masterplan vindt u ook een overzicht van de belangrijkste projecten die de instellingen op de Kunstberg rond stedenbouw en erfgoed opzetten.