vzw kunstberg

De vzw Kunstberg werd in 2002 opgericht. Ze wil culturele, wetenschappelijke en sociale activiteiten op de Kunstberg valoriseren. Ze tracht een sterke economische functie (congressen, zakelijke ontmoetingen en toerisme) te koppelen aan de profilering van de site als culturele pleisterplaats. En dat in een uitzonderlijk erfgoedkader. 

 

Onder het voorzitterschap van Marie-Laure Roggemans, werkt de vzw vandaag concrete voorstellen uit in overleg met verschillende partners. De 3 pijlers voor die activiteiten zijn: cultuur, stedenbouw en communicatie/doelgroepen. Zo begeleidt de vzw: 

  • de coördinatie en de organisatie van gezamenlijke activiteiten;

  • het onderhoud en de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte; 

  • de implementering van een strategie met het oog op communicatie, promotie en visibiliteit. ​

De vzw verdedigt de belangen van de Kunstberg bij overheden en verschillende private spelers.​

visie en waarden

Elkaar leren kennen / uitwisseling / krachten bundelen – samen werken aan een grensoverschrijdend project

Jongeren en Europa aanspreken – Meer gezinnen aantrekken

Communicatie / visibiliteit / pers / lobby-behartigen van belangen 

Collectieve trots

Openheid

Ontsluiting

Nieuwsgierigheid

Uitstraling

leden van de kunstberg

Screenshot 2019-10-20 at 19.48.42.png